با بال شكسته پرگشودن هنر است ، اين را همه پرندگان ميدانند ..... كاش تمرين كنيم بگيم " كم توان " نه " معلول " و اى كاش اونقدر بفهمن كه روزى براى اين قشر راحتى فراهم بشه تا اونجا كه راحت زندگى كنن و انديشه ..... خوشحالم كه باعث لبخندشون شدم حتى چند لحظه .....ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران