مهدی یغمایی .
‎ماندم به خماری که شراب تو بجوشد.
‎ پس مست شود در خم و از خود بخروشد .
‎آنگه دو سه پیمانه از آن مِی که تو داری.
‎ با من به بھایی که تو دانی بفروشد .

#حسين_منزوى 
حواسم به مهربونيتون هست 
#نااميدى_ممنوع class=
. ‎ماندم به خماری که شراب تو بجوشد. ‎ پس مست شود در خم و از خود بخروشد . ‎آنگه دو سه پیمانه از آن مِی که تو داری. ‎ با من به بھایی که تو دانی بفروشد . #حسين_منزوى حواسم به مهربونيتون هست #نااميدى_ممنوعثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران