فلورا نظری #nazari #felor_nazarii #felor_nazari #felornazari #felor ... يه عصرونه ي خوب : نون سنگك و پنير و خيارو گوجه وسط يه روز كاري گرم  و سخت خيلي مي چسبه .... پشت صحنه ي فيلم ندارها ... با جمع بازيگرها و عوامل پشت صحنه ... لوكيشن : منزلي در شهرك چشمه ي تهران class=
#nazari #felor_nazarii #felor_nazari #felornazari #felor ... يه عصرونه ي خوب : نون سنگك و پنير و خيارو گوجه وسط يه روز كاري گرم و سخت خيلي مي چسبه .... پشت صحنه ي فيلم ندارها ... با جمع بازيگرها و عوامل پشت صحنه ... لوكيشن : منزلي در شهرك چشمه ي تهرانثبت دیدگاه شما