امیرحسین آرمان این خانه از پای بست ویران است 
۱-کارشناس عزیز ، یک کودک خردسال که ماسه بازی هم کرده باشه میدونه ستون یک ساختمان اگه استحکام نداشته باشه اصولا سازه ای ساخته نمیشه پس نیازی به توضیح به من راجع به این عکس نیست و نظرتو بزار برای آسمان خراشهایی که داری میسازی 😉
۲- میگن ۲ نفر در این ساختمان ها جونشونو از دست دادن (میگن) اما آیا گفتن چند نفر در این ساختمانها بیخانمان شدن؟! آیا معیار برای بوجود آمدن یک فاجعه “جان” انسانهاست؟؟؟
۳- نقد این دولت یا اون دولت نیست هر پروژه ای مسئول داره و اونه که باید پاسخ گو باشه ، این نوع دفاع و حمله کردن منو یاد طرفدارای استقلال و پرسپولیس میندازه. (اگرچه حرف راست خودش صاحبشو پیدا میکنه) class=
این خانه از پای بست ویران است ۱-کارشناس عزیز ، یک کودک خردسال که ماسه بازی هم کرده باشه میدونه ستون یک ساختمان اگه استحکام نداشته باشه اصولا سازه ای ساخته نمیشه پس نیازی به توضیح به من راجع به این عکس نیست و نظرتو بزار برای آسمان خراشهایی که داری میسازی 😉 ۲- میگن ۲ نفر در این ساختمان ها جونشونو از دست دادن (میگن) اما آیا گفتن چند نفر در این ساختمانها بیخانمان شدن؟! آیا معیار برای بوجود آمدن یک فاجعه “جان” انسانهاست؟؟؟ ۳- نقد این دولت یا اون دولت نیست هر پروژه ای مسئول داره و اونه که باید پاسخ گو باشه ، این نوع دفاع و حمله کردن منو یاد طرفدارای استقلال و پرسپولیس میندازه. (اگرچه حرف راست خودش صاحبشو پیدا میکنه)ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران