مردم هميشه به كساني اعتماد ميكنند كه از بين خودشان و از دل جامعه براي آنها تبديل به ستاره شده اند فوتباليستها و ستارگان سينما و موسيقي همه هرجا كه كنار مردم ايستادند موجي از هيجان و اميد رابه وجود آوردند و در بحرانها قابل اعتمادتر از نهادهايي شدند كه هيچ اعتباري در افكار عمومي نداشتند . قطعا علي دائي وامثال او محبوبتر و موجه تر از كساني هستند كه مرتب يك تريبوني در دست دارند و به زمين و زمان بدوبيراه مي گويند آنهايي كه كنار مردمند و با مردم محبوبترينند.#علي دايي#alidaei#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران