مصطفی کیایی روز آخر فيلمبرداري چهار راه استانبول با تمام اعضاي گروه و جاي اونايي كه اونروز نبودن خالي ،با تشكر از خانوم دلپاك كه زحمت كيك رو كشيدن class=
روز آخر فيلمبرداري چهار راه استانبول با تمام اعضاي گروه و جاي اونايي كه اونروز نبودن خالي ،با تشكر از خانوم دلپاك كه زحمت كيك رو كشيدنثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران