علی شمس دارم ميبينم اون دور دور هارو كه روز هاي خوب تو راه... مرسي كامبيز عزيزم براي عكس بسيار زيبات اين عكس برام دنيايي از حرف . @kambizakhbari class=
دارم ميبينم اون دور دور هارو كه روز هاي خوب تو راه... مرسي كامبيز عزيزم براي عكس بسيار زيبات اين عكس برام دنيايي از حرف . @kambizakhbariثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران