گلاره عباسی اين روزها با دو كتاب با فضايي متفاوت ...گاهي وقت ها شخصيت داستان ها بخشي از زندگي ام مي شوند .... class=
اين روزها با دو كتاب با فضايي متفاوت ...گاهي وقت ها شخصيت داستان ها بخشي از زندگي ام مي شوند ....ثبت دیدگاه شما