تهمینه میلانی گاندى:
درد آنجاست كه در میان پارگی لباس یک زن، مردم فقط برهنگی او را می‌بینند و نه فقر او را ! class=
گاندى: درد آنجاست كه در میان پارگی لباس یک زن، مردم فقط برهنگی او را می‌بینند و نه فقر او را !ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران