تهمینه میلانی «کشتار پرندگان مهاجر» برای تفریح در تالاب های شمال کشور ! 
اما چرا مهاجران را مي كشند ؟ class=
«کشتار پرندگان مهاجر» برای تفریح در تالاب های شمال کشور ! اما چرا مهاجران را مي كشند ؟ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران