گوشه ي بسيار بسيار كوچكي از صحبت هاي من در شيراز دوشنبه ٢٠ آذر ماه ٩٦ ( همايش ملي حقوق زن ، حقوق بشر ) فكر كنم مرتب به مجري تذكر مي دادندند كه بحث منو تموم كنه !ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران