بهنوش بختیاری ما خیلی زیاد روی فرهنگمون باید کار کنیم..بپذیریم ضعیفیم و جبران کنیم کم کاریهارا..متحد نیستیم..اگر تصمیم بگیریم باشیم کوهو جابجا میکنیم..اتحاد برای بالاتر بردن سطح فرهنگ که ریشه هر ادمیست..اتحاد برای مطالعه..اتحاد برای انسان بودن..و همچنین این تقاضا را از دولتمردان داریم..که اگر ما شاهد دو دستگی در دولت باشیم ازاینی که هست ضعیفتر خواهیم شد..قیام فرهنگی باید..تا دیر نشده..تا نسل بعدیو نسوزوندیم..تا اسمای بدترازین رومون نذاشتن..کوروش بزرگ محترم..ما چی برای ارائه داریم؟شریعتی و مصدق و حسین پناهی شاهکار..ما کی هستیم؟؟تکرار جملات این اساتید به چه درد ما میخوره؟؟از راستگویی و رضایت به معمولی بودن شروع کنیم..از عدم قضاوت و دست خیر داشتن و پشت هم حرف نزدن شروع کنیم..از احترام فراوان ودوست داشتن هموطنمون شروع کنیم...من هیچی نیستم دارم اینارو میگم..مثل شمام..اصلا از خودم شروع میکنم..شل وپلتونم عشقولیای محترم ومجلسی من. .یاعلی.🌹 class=
ما خیلی زیاد روی فرهنگمون باید کار کنیم..بپذیریم ضعیفیم و جبران کنیم کم کاریهارا..متحد نیستیم..اگر تصمیم بگیریم باشیم کوهو جابجا میکنیم..اتحاد برای بالاتر بردن سطح فرهنگ که ریشه هر ادمیست..اتحاد برای مطالعه..اتحاد برای انسان بودن..و همچنین این تقاضا را از دولتمردان داریم..که اگر ما شاهد دو دستگی در دولت باشیم ازاینی که هست ضعیفتر خواهیم شد..قیام فرهنگی باید..تا دیر نشده..تا نسل بعدیو نسوزوندیم..تا اسمای بدترازین رومون نذاشتن..کوروش بزرگ محترم..ما چی برای ارائه داریم؟شریعتی و مصدق و حسین پناهی شاهکار..ما کی هستیم؟؟تکرار جملات این اساتید به چه درد ما میخوره؟؟از راستگویی و رضایت به معمولی بودن شروع کنیم..از عدم قضاوت و دست خیر داشتن و پشت هم حرف نزدن شروع کنیم..از احترام فراوان ودوست داشتن هموطنمون شروع کنیم...من هیچی نیستم دارم اینارو میگم..مثل شمام..اصلا از خودم شروع میکنم..شل وپلتونم عشقولیای محترم ومجلسی من. .یاعلی.🌹ثبت دیدگاه شما