تهمینه میلانی 📌 ۷۵ تا ۹۸ درصد زنان مورد آزارخیابانی قرار گرفته‌اند

مدیرگروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران:
🔹آزارهای جنسی همزمان با ایجاد شهرهای بزرگ آغاز شده‌اند.
🔹در حال حاضر آزار خیابانی زیرگروه خشونت در عرصه خصوصی، عمومی و نیمه عمومی مانند دانشگاه و محل کار قرار می‌گیرد.
🔹در گذشته گفته می‌شد برخی زنان به دلیل خودنمایی، استفاده از لباس‌ها و آرایش‌های خاص و یا حضور در اماکن نامناسب مورد آزار قرار می‌گیرند و بدین ترتیب خود زنان مورد آزار قرار می‌گرفتند، این در حالی است که پژوهش‌ها نشان می‌دهد که شکل ظاهری و نه پوشش و نه حتی نگاه کردن یا حضور زنان در مکان‌های خاص هیچ تاثیری بر روی این آثارها ندارد.
🔹مزاحمت گفتاری شامل مخاطب قرار، توهین، کنایه، تمسخر و استفاده از الفاظ با نیت شهوانی، فحش و ناسزا و تهدید هستند.
🔹همچنین مزاحمت‌های رفتاری شامل بوق زدن رانندگان و تعقیب کردن و ... را شامل می‌شود.
@eghtesadonline class=
📌 ۷۵ تا ۹۸ درصد زنان مورد آزارخیابانی قرار گرفته‌اند مدیرگروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران: 🔹آزارهای جنسی همزمان با ایجاد شهرهای بزرگ آغاز شده‌اند. 🔹در حال حاضر آزار خیابانی زیرگروه خشونت در عرصه خصوصی، عمومی و نیمه عمومی مانند دانشگاه و محل کار قرار می‌گیرد. 🔹در گذشته گفته می‌شد برخی زنان به دلیل خودنمایی، استفاده از لباس‌ها و آرایش‌های خاص و یا حضور در اماکن نامناسب مورد آزار قرار می‌گیرند و بدین ترتیب خود زنان مورد آزار قرار می‌گرفتند، این در حالی است که پژوهش‌ها نشان می‌دهد که شکل ظاهری و نه پوشش و نه حتی نگاه کردن یا حضور زنان در مکان‌های خاص هیچ تاثیری بر روی این آثارها ندارد. 🔹مزاحمت گفتاری شامل مخاطب قرار، توهین، کنایه، تمسخر و استفاده از الفاظ با نیت شهوانی، فحش و ناسزا و تهدید هستند. 🔹همچنین مزاحمت‌های رفتاری شامل بوق زدن رانندگان و تعقیب کردن و ... را شامل می‌شود. @eghtesadonlineثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران