علی اوجی تبريك به على معلم عزيزم 
براى دريافت بالاترين نشان هنرى 
پانزدهمين جشن دنياى تصوير 
٢٦ خرداد تالاربزرگ كشور
همين الان مى تونيد بليط جشن حافظ 
رو از سايت ايران كنسرت خريدارى كنيد 
www.iranconcert.com class=
تبريك به على معلم عزيزم براى دريافت بالاترين نشان هنرى پانزدهمين جشن دنياى تصوير ٢٦ خرداد تالاربزرگ كشور همين الان مى تونيد بليط جشن حافظ رو از سايت ايران كنسرت خريدارى كنيد www.iranconcert.comثبت دیدگاه شما