شبنم مقدمی "تونل"،عكس از نغمه ارجمند
اين نمايش،تا هجدهم تير ماه،هفت و نيم عصر،در سالن باران روي صحنه خواهد رفت.
نويسنده:فارس باقري،طراح و كارگردان؛سيامك احصايي،بازيگران:فاطمه معتمد آريا،شبنم مقدمي،،روح الله حق گوي لسان.موسيقي:آنكيدو دارش.
خريد بليط از طريق سايت تي وال و تيك ايت. class=
"تونل"،عكس از نغمه ارجمند اين نمايش،تا هجدهم تير ماه،هفت و نيم عصر،در سالن باران روي صحنه خواهد رفت. نويسنده:فارس باقري،طراح و كارگردان؛سيامك احصايي،بازيگران:فاطمه معتمد آريا،شبنم مقدمي،،روح الله حق گوي لسان.موسيقي:آنكيدو دارش. خريد بليط از طريق سايت تي وال و تيك ايت.ثبت دیدگاه شما