مهراب قاسم خانی امروز ميخوام به بهانه ديدن قسمت دوم فيلم "اونجرز" تشكر كنم از صنفى كه هيچ وقت به اندازه كافى قدرشون رو ندونستيم. صنف گمنامى كه شايد تاثيرشون در پيشرفت سينما و تلويزيون از خود دست اندركاران اين صنعت بيشتر بوده باشه. صنفى كه بدون چشم داشت به شهرت يا درآمد هاى ميلياردى، شبانه روز و در سرما و گرما زحمت ميكشن بدون اين كه در هيچ جشنواره اى اسمى از اونا به ميون بياد. كسايى كه بدون امنيت شغلى و بيمه و حقوق بازنشستگى هر خطرى رو به جون ميخرن كه ما عاشقان سينما لذت ببريم. دارم از صنف محترم و زحمتكش "فيلمى" حرف ميزنم كه نميدونم اگه نبودن ما چيكار ميكرديم. از همينجا دست تك تك اين عزيزان رو ميبوسم به خاطر همه لحظات خوبى كه براى ما فراهم كردن.
پ.ن اول: آقا من ميميرم واسه اين فيلماى ابر قهرمانى و تخيلى. اصلاً چه معنى داره فيلم توش سفينه و هيولا و دايناسور و زامبى و اينجور چيزا نداشته باشه؟ 
پ.ن دوم: مرگ بر كپى رايت class=
امروز ميخوام به بهانه ديدن قسمت دوم فيلم "اونجرز" تشكر كنم از صنفى كه هيچ وقت به اندازه كافى قدرشون رو ندونستيم. صنف گمنامى كه شايد تاثيرشون در پيشرفت سينما و تلويزيون از خود دست اندركاران اين صنعت بيشتر بوده باشه. صنفى كه بدون چشم داشت به شهرت يا درآمد هاى ميلياردى، شبانه روز و در سرما و گرما زحمت ميكشن بدون اين كه در هيچ جشنواره اى اسمى از اونا به ميون بياد. كسايى كه بدون امنيت شغلى و بيمه و حقوق بازنشستگى هر خطرى رو به جون ميخرن كه ما عاشقان سينما لذت ببريم. دارم از صنف محترم و زحمتكش "فيلمى" حرف ميزنم كه نميدونم اگه نبودن ما چيكار ميكرديم. از همينجا دست تك تك اين عزيزان رو ميبوسم به خاطر همه لحظات خوبى كه براى ما فراهم كردن. پ.ن اول: آقا من ميميرم واسه اين فيلماى ابر قهرمانى و تخيلى. اصلاً چه معنى داره فيلم توش سفينه و هيولا و دايناسور و زامبى و اينجور چيزا نداشته باشه؟ پ.ن دوم: مرگ بر كپى رايتثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران