الهام پاوه  نژاد .
شب اول كه حضورتون قوت قلب و انرژي بخش ما شد بعد از روزهاي پر تنش و خستگيمان به در كرد.... ممنون اين حمايت چشمگير...
تهيه بليط با امكان تعيين صندلي از سايت تيوال و تيك 8.
پيشنهاد: قبل از خريد بايط به هردو سايت براي انتخاب صندلي سر بزنيد، بعد انتخاب كرده و خريد نماييد... گاهي صندلي مورد نظر شما در يك سايت نشان مي دهد جا ندارد در صورتي كه در اختيار سايت ديگر است...
منتظرتون هستيم. عكس ها از : رضا معطريان عزيز
"هيچ كس نبود بيدارمان كند"
هرشب ساعت ٢١، تالارباران( خيابان انقلاب، ابتداي فلسطين جنوبي) class=
. شب اول كه حضورتون قوت قلب و انرژي بخش ما شد بعد از روزهاي پر تنش و خستگيمان به در كرد.... ممنون اين حمايت چشمگير... تهيه بليط با امكان تعيين صندلي از سايت تيوال و تيك 8. پيشنهاد: قبل از خريد بايط به هردو سايت براي انتخاب صندلي سر بزنيد، بعد انتخاب كرده و خريد نماييد... گاهي صندلي مورد نظر شما در يك سايت نشان مي دهد جا ندارد در صورتي كه در اختيار سايت ديگر است... منتظرتون هستيم. عكس ها از : رضا معطريان عزيز "هيچ كس نبود بيدارمان كند" هرشب ساعت ٢١، تالارباران( خيابان انقلاب، ابتداي فلسطين جنوبي)ثبت دیدگاه شما