بهنوش بختیاری سریال جاده قدیم هرشب ساعت بیست ودو از شبکه یک..بعد از مدتها اجازه پخش گرفت..این عکسو از صفحه آقای بهرام بهرامیان کارگردان این کار برداشتم..اگه شما ببینید مثل همیشه به بچه های زحمتکش گروههای تلویزیون کمک کردید..ضمن این که روزای بدی در تلویزیون به لحاظ اقتصادی داریم..چندسالی میشه که دستمزدها یا پرداخت نمیشه یا انقدر دیر که یه پولی دستت میاد به هزار زخم باید بزنی و چاله چوله ها فراوان..ولی ببینید چقدر نجیبن این هنرمندا به حرمت وعشق کار صدای کسی درنمیاد..تنها حمایت شما مارو زنده نگه داشته..تنها دست شماس که همراه ماست..خواهش میکنم هرگز پشت هنرمندا و پشت دوربینی هارو خالی نکنید..چرا که اونام هرزحمتی میکشن به عشق شماس..شهرام حقیقت دوست آرتیست خوب کولاکه تو این سریال و باقی که همه عالین..وخانم یکتا ناصردرجه یک مثل همیشه..بهرام خانو خوشحال میکنید..من درب و داغونتونم..من دوی خشت و شما آس دل..من آردی خسته و شما بی ام و صفر..من ناخن وشما موژه..من به زور و شما استحقاقی..شل وپلتونم عشقولیای گلم. .یاعلی.🌹 class=
سریال جاده قدیم هرشب ساعت بیست ودو از شبکه یک..بعد از مدتها اجازه پخش گرفت..این عکسو از صفحه آقای بهرام بهرامیان کارگردان این کار برداشتم..اگه شما ببینید مثل همیشه به بچه های زحمتکش گروههای تلویزیون کمک کردید..ضمن این که روزای بدی در تلویزیون به لحاظ اقتصادی داریم..چندسالی میشه که دستمزدها یا پرداخت نمیشه یا انقدر دیر که یه پولی دستت میاد به هزار زخم باید بزنی و چاله چوله ها فراوان..ولی ببینید چقدر نجیبن این هنرمندا به حرمت وعشق کار صدای کسی درنمیاد..تنها حمایت شما مارو زنده نگه داشته..تنها دست شماس که همراه ماست..خواهش میکنم هرگز پشت هنرمندا و پشت دوربینی هارو خالی نکنید..چرا که اونام هرزحمتی میکشن به عشق شماس..شهرام حقیقت دوست آرتیست خوب کولاکه تو این سریال و باقی که همه عالین..وخانم یکتا ناصردرجه یک مثل همیشه..بهرام خانو خوشحال میکنید..من درب و داغونتونم..من دوی خشت و شما آس دل..من آردی خسته و شما بی ام و صفر..من ناخن وشما موژه..من به زور و شما استحقاقی..شل وپلتونم عشقولیای گلم. .یاعلی.🌹ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران