الناز شاکردوست . بايد امروز به اين قاصدك 
آرزوهایم را 
بدهم تا برساند به خدا 
به خدایی که خودم میدانم 
نه خدایی که برایم از خشم 
نه خدایی که برایم ز غضب ساخته اند 
به خدایی که خودم میدانم 
به خدایی که دلش پروانه است 
و به مرغان مهاجر هر سال راه را میگوید 
و به باران گفته است باغها تشنه شدند 
و حواسش حتی 
به دل نازک شب بو هم هست 
به خدایی که خودم میدانم 
چه خدایی جانم
سلام 😍روزتان پراز عشق class=
. بايد امروز به اين قاصدك آرزوهایم را بدهم تا برساند به خدا به خدایی که خودم میدانم نه خدایی که برایم از خشم نه خدایی که برایم ز غضب ساخته اند به خدایی که خودم میدانم به خدایی که دلش پروانه است و به مرغان مهاجر هر سال راه را میگوید و به باران گفته است باغها تشنه شدند و حواسش حتی به دل نازک شب بو هم هست به خدایی که خودم میدانم چه خدایی جانم سلام 😍روزتان پراز عشقثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران