پرویز پرستویی فراخوان فوری
پیام شماره یک
به هموطنان زلزله زده یاری خواهیم رساند.
همدل هم شدیم و منتظر کمک شما هستیم.

تاریخ شروع ساعت ۵ عصر ۲۲ آبان تاریخ پایان فراخوان ۵ عصر ۳۰ آبان در صورت تمدید زمان ، اعلام خواهد شد.
--------------------------- لیست نیازهای تایید شده:

۱. پتوی سالم و تمیز
۲. لوازم گرمایشی
۳. چادر
۴. کنسرو و خشکبار و آب معدنی
۵. لوازم بهداشتی
۶. داروهای ضروری
۷. شیر خشک و وسایل بهداشتی نوزاد
--------------------------------------- دفاتر ما:
آماده جمع آوری کمک های شما هستیم.

۱.موسسه خیریه امید فردا
(آدرس: میرداماد میدان محسنی 
ساعت کار ۶صبح تا ۱۲شب
تلفن : ۰۲۱۲۲۹۱۱۶۴۷

۲.موسسه خیریه مهر گیتی (آدرس: شهرک غرب. گل افشان .
ساعت :۸ صبح تا ۸شب
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۶۹۵۶۷

۳.موسسه خیریه نیکان ماموت (آدرس: زعفرانیه . اعجازی
ساعت : ۷صبح تا ۳ عصر
تلفن : ۰۲۱۲۲۱۷۶۰۰۱

۴.موسسه خیریه بچه های سیب سرخ (آدرس : پارک وی .ابتدای مدرس 
ساعت:  ۸صبح تا ۵عصر
تلفن : ۰۲۱۲۶۲۹۰۵۳۵

۵.موسسه خیریه پیام امید
(آدرس: نواب جنوب . بعد پل امام
ساعت : ۱۱ صبح تا ۵ عصر
تلفن: ۰۲۱۶۶۸۸۴۱۶۶

۶.موسسه خیریه همدلان کودک و نوجوان
(آدرس : امام خمینی. اتوبان یادگار امام.جیحون
ساعت : ۹صبح تا ۴ عصر
تلفن : ۰۲۱۶۶۳۸۶۱۹۶  ۷ . موسسه خیریه ایلیا
(آدرس : پاسداران. نگارستان۸
ساعت : ۹صبح تا ۶ عصر
تلفن: ۰۲۱۲۲۸۴۰۲۳۳
------------------------------------------------- class=
فراخوان فوری پیام شماره یک به هموطنان زلزله زده یاری خواهیم رساند. همدل هم شدیم و منتظر کمک شما هستیم. تاریخ شروع ساعت ۵ عصر ۲۲ آبان تاریخ پایان فراخوان ۵ عصر ۳۰ آبان در صورت تمدید زمان ، اعلام خواهد شد. --------------------------- لیست نیازهای تایید شده: ۱. پتوی سالم و تمیز ۲. لوازم گرمایشی ۳. چادر ۴. کنسرو و خشکبار و آب معدنی ۵. لوازم بهداشتی ۶. داروهای ضروری ۷. شیر خشک و وسایل بهداشتی نوزاد --------------------------------------- دفاتر ما: آماده جمع آوری کمک های شما هستیم. ۱.موسسه خیریه امید فردا (آدرس: میرداماد میدان محسنی ساعت کار ۶صبح تا ۱۲شب تلفن : ۰۲۱۲۲۹۱۱۶۴۷ ۲.موسسه خیریه مهر گیتی (آدرس: شهرک غرب. گل افشان . ساعت :۸ صبح تا ۸شب تلفن: ۰۲۱۸۸۳۶۹۵۶۷ ۳.موسسه خیریه نیکان ماموت (آدرس: زعفرانیه . اعجازی ساعت : ۷صبح تا ۳ عصر تلفن : ۰۲۱۲۲۱۷۶۰۰۱ ۴.موسسه خیریه بچه های سیب سرخ (آدرس : پارک وی .ابتدای مدرس ساعت: ۸صبح تا ۵عصر تلفن : ۰۲۱۲۶۲۹۰۵۳۵ ۵.موسسه خیریه پیام امید (آدرس: نواب جنوب . بعد پل امام ساعت : ۱۱ صبح تا ۵ عصر تلفن: ۰۲۱۶۶۸۸۴۱۶۶ ۶.موسسه خیریه همدلان کودک و نوجوان (آدرس : امام خمینی. اتوبان یادگار امام.جیحون ساعت : ۹صبح تا ۴ عصر تلفن : ۰۲۱۶۶۳۸۶۱۹۶ ۷ . موسسه خیریه ایلیا (آدرس : پاسداران. نگارستان۸ ساعت : ۹صبح تا ۶ عصر تلفن: ۰۲۱۲۲۸۴۰۲۳۳ -------------------------------------------------ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران