باران کوثری بنی‌اعتماد: مساله این نیست که فقط یک ایرانی که از بیرون فیلم را می‌بیند چه نظری در مورد آن مطرح مي‌کند. مساله این است که وقتی شما یک فیلم می‌سازید یک موضوع را از زاویه نگاه خود مطرح می‌کنید، اما بعد از آن است که صدها صاحب برای آن پیدا می‌شود. هر مدیری و هرکسی که فکر می‌کند نسبت به موضوع فیلم ارتباطی دارد، تمام خواسته‌ها و نیازهای خودشان را از فیلم طلب می‌کنند. من فیلمساز نباید پاسخگوی تمام سلیقه‌های متفاوت و گاه متضاد باشم و آنگونه فیلم بسازم که همه را راضی کنم.

این را صد بار دیگر گفته‌ام و باز هم می‌گویم، نمایش عمومی فیلم در جغرافیای کشور خودم برای من بهترین اتفاق است،‌ اگر از جشنواره‌ای جایزه هم بگیرم  طبیعی است که خوشحال می‌شوم، اما اصل برای من این است که فیلم را مخاطب کشورم در کشور خودم ببیند. فیلم من نه برای پز دادن است نه پروپاگاندا، نه برای خوش کردم دل فلان سازمان و نهاد. هر فیلمساز با دید خود جهان را از زاویه دوربین می بیند  که این دید بعضی جاها مقبول واقع می‌شود و بعضی جاها نه.

مشروح کافه خبر قصه ها
عکس از @nooshinjafari class=
بنی‌اعتماد: مساله این نیست که فقط یک ایرانی که از بیرون فیلم را می‌بیند چه نظری در مورد آن مطرح مي‌کند. مساله این است که وقتی شما یک فیلم می‌سازید یک موضوع را از زاویه نگاه خود مطرح می‌کنید، اما بعد از آن است که صدها صاحب برای آن پیدا می‌شود. هر مدیری و هرکسی که فکر می‌کند نسبت به موضوع فیلم ارتباطی دارد، تمام خواسته‌ها و نیازهای خودشان را از فیلم طلب می‌کنند. من فیلمساز نباید پاسخگوی تمام سلیقه‌های متفاوت و گاه متضاد باشم و آنگونه فیلم بسازم که همه را راضی کنم. این را صد بار دیگر گفته‌ام و باز هم می‌گویم، نمایش عمومی فیلم در جغرافیای کشور خودم برای من بهترین اتفاق است،‌ اگر از جشنواره‌ای جایزه هم بگیرم  طبیعی است که خوشحال می‌شوم، اما اصل برای من این است که فیلم را مخاطب کشورم در کشور خودم ببیند. فیلم من نه برای پز دادن است نه پروپاگاندا، نه برای خوش کردم دل فلان سازمان و نهاد. هر فیلمساز با دید خود جهان را از زاویه دوربین می بیند  که این دید بعضی جاها مقبول واقع می‌شود و بعضی جاها نه. مشروح کافه خبر قصه ها عکس از @nooshinjafariثبت دیدگاه شما