علی ضیا به لبخندت قسم
اين زندگي بي تو به هيچ نمي ارزد

حرف كه زياد
غم كه رها نميكند
اما من كم حرف شده ام
بيا
بمان
نرو
تمام
هزار و نوزده شب
A.Z
@mr_pirzadeh class=
به لبخندت قسم اين زندگي بي تو به هيچ نمي ارزد حرف كه زياد غم كه رها نميكند اما من كم حرف شده ام بيا بمان نرو تمام هزار و نوزده شب A.Z @mr_pirzadehثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران