علی ضیا من به رفتن عادت ندارم
نه رفتن تو نه رفتن خودم
من پاي رفتنم را به تو داده بودم
كه نروم
حالا تو رفته اي

هزار و بيست شب
A.Z
@mr_pirzadeh class=
من به رفتن عادت ندارم نه رفتن تو نه رفتن خودم من پاي رفتنم را به تو داده بودم كه نروم حالا تو رفته اي هزار و بيست شب A.Z @mr_pirzadehثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران