ساره بیات .
زمان، چون تو، بی دلیل می گذرد ،،،.
ببین تقویمم را چه کردی؟!
اسفند ،مهر ، آبان،...
بدونِ بهار و هیچ تابستانی.
.
#ساره_بیات 
#sareh_bayat #sarehbayat class=
. زمان، چون تو، بی دلیل می گذرد ،،،. ببین تقویمم را چه کردی؟! اسفند ،مهر ، آبان،... بدونِ بهار و هیچ تابستانی. . #ساره_بیات #sareh_bayat #sarehbayatثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران