پرویز پرستویی هیچ مترسکی 
را شبیه گرگ نساختند ، شبیه پلنگ یا خرس هم نساختند ؛ به گمانم ترسناک‌تر از آدمیزاد نیافتند . •توماس هابز class=
هیچ مترسکی را شبیه گرگ نساختند ، شبیه پلنگ یا خرس هم نساختند ؛ به گمانم ترسناک‌تر از آدمیزاد نیافتند . •توماس هابزثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران