مهرداد صدیقیان اون آقا از بغل دستمون اومد شبیه جوونیای معین بود، خندمون گرفت ... پ.ن: عکس مال پارساله، اون موقع که عوارض خروج از کشور ۷۵ هزار تومان بود #بنفشمون_داره_کبود_میشه class=
اون آقا از بغل دستمون اومد شبیه جوونیای معین بود، خندمون گرفت ... پ.ن: عکس مال پارساله، اون موقع که عوارض خروج از کشور ۷۵ هزار تومان بود #بنفشمون_داره_کبود_میشهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران