برزو ارجمند مهراب جانم ، نميدونم چند وقته نديدمت ، ولي هر روز يا هر چند روز با پستهايي كه ازت ميبينم ، كلي حال ميكنم و كيف ميكنم. 
آرزو ميكنم به تمام كارهايي كه نوشتي برسي. 
تولدت هزار بار مبارك
@mehrab_ghasemkhani class=
مهراب جانم ، نميدونم چند وقته نديدمت ، ولي هر روز يا هر چند روز با پستهايي كه ازت ميبينم ، كلي حال ميكنم و كيف ميكنم. آرزو ميكنم به تمام كارهايي كه نوشتي برسي. تولدت هزار بار مبارك @mehrab_ghasemkhaniثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران