برزو ارجمند نمایش "بي بي و سرباز دل" در تور اروپا 
نویسنده : محمد چرم شیر
کارگردان : رضا حداد 
Tour Dates:
Jan 14th : Frankfurt
Jan 19th: Koln
Jan 20th: München 
Jan 21st: Hamburg
Jan 26th: Vienna
Jan 27th: London
Feb 3rd: Stockholm
Feb 4th: Gothenburg
For more info, please visit sahnehpro.com class=
نمایش "بي بي و سرباز دل" در تور اروپا نویسنده : محمد چرم شیر کارگردان : رضا حداد Tour Dates: Jan 14th : Frankfurt Jan 19th: Koln Jan 20th: München Jan 21st: Hamburg Jan 26th: Vienna Jan 27th: London Feb 3rd: Stockholm Feb 4th: Gothenburg For more info, please visit sahnehpro.comثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران