لیندا کیانی پخش تيزرهاى فيلم سينمايى آذر از صداوسيما ممنوع اعلام شده!
بعد از سال ها فعاليت هنرى كه بخشى از آن حضور در تلويزيون و بازى در آن به احترام به مخاطبانش بود، رسانه ى ملى كه مى بايست چون پدر به همه نگاه يكسان داشته باشد با نگاه غير خودى و غير همه گير به ما 
مى نگرد.
به نظر مى رسد فيلم هاى تجارى چون بى خطرترند ملى تر و مشمول حمايت ترند و گويى امروز از سينماى ايران همين طلب 
مى شود!
‎آذر درباره موضوع ساده ای حرف میزند که برای بعضی ها سخت است شنیدنش
‎ وقتي مي بينم  که سیستم پخش فیلم ، فقط 15 سینما  در اختیار آذر میگذارد ( فیلمهای تجاری تا 70 سینما در اختیار دارند ) تازه صدا و سیما هم بعد از کلی خرده فرمایش ، تیزر فیلم را رد ميكند ، تازه میفهمی ماجرا چيست .  شاید این است  که سینمای مردانه + صدا و سیمای مردانه ، از شما مي خواهند كه زن همان نقش  سنتی و نهایتا کمدی را به عهده بگیره تا به او اجازه دیده شدن بدهند
‎من ٢٧ سال  وارد این بازی نشدم ، نه در بازیگریم ، نه در کارگردانیم و  نه تهیه کنندگیم...من يك زن مستقل ایرانی هستم و به زن مستقل ايراني فکر میکنم و برایش ارزش قائلم class=
پخش تيزرهاى فيلم سينمايى آذر از صداوسيما ممنوع اعلام شده! بعد از سال ها فعاليت هنرى كه بخشى از آن حضور در تلويزيون و بازى در آن به احترام به مخاطبانش بود، رسانه ى ملى كه مى بايست چون پدر به همه نگاه يكسان داشته باشد با نگاه غير خودى و غير همه گير به ما مى نگرد. به نظر مى رسد فيلم هاى تجارى چون بى خطرترند ملى تر و مشمول حمايت ترند و گويى امروز از سينماى ايران همين طلب مى شود! ‎آذر درباره موضوع ساده ای حرف میزند که برای بعضی ها سخت است شنیدنش ‎ وقتي مي بينم که سیستم پخش فیلم ، فقط 15 سینما در اختیار آذر میگذارد ( فیلمهای تجاری تا 70 سینما در اختیار دارند ) تازه صدا و سیما هم بعد از کلی خرده فرمایش ، تیزر فیلم را رد ميكند ، تازه میفهمی ماجرا چيست . شاید این است که سینمای مردانه + صدا و سیمای مردانه ، از شما مي خواهند كه زن همان نقش سنتی و نهایتا کمدی را به عهده بگیره تا به او اجازه دیده شدن بدهند ‎من ٢٧ سال وارد این بازی نشدم ، نه در بازیگریم ، نه در کارگردانیم و نه تهیه کنندگیم...من يك زن مستقل ایرانی هستم و به زن مستقل ايراني فکر میکنم و برایش ارزش قائلمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران