من باور نمى كنم كه اين موجودِ جذاب باهوش و زيبا رو مى خوريم. باور نمى كنم كه روح بلند ما، در برابر ژن هاى ذليل ما مى بازه. يقينا چيزى هست در درون ما كه از اين رفتار احساس بدى رو تجربه مى كنه 😔 امروز دهم دسامبر و روز جهاني حقوق حيوانات است. #بياييم_با_حيوانات_مهربانتر_باشيم#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران