پریناز ایزدیار نمى دانم .. ديروز من ، من نبودم يا امروز من ، من نيستم ! شبهايى كه شعرهايم خود به خود مى آمدند ، يادش به خير .. امروز حتى حرفها به زور به زبانم مى آيند ... پرى ناز class=
نمى دانم .. ديروز من ، من نبودم يا امروز من ، من نيستم ! شبهايى كه شعرهايم خود به خود مى آمدند ، يادش به خير .. امروز حتى حرفها به زور به زبانم مى آيند ... پرى نازثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


maniesmaeli1990
😍


mrmr2.11
عاشقتونم

hosna_d_96
🌸💓🌸💓🌸

onedirection____king__me
ترخدا خانم ایزدیار فالوم کن ترخدا فالوم کن ترخدافالوم کن من عاشقتونم فدات شم عشقمی بازم میگم خواهش میکنم فالوم کن یا اگردوست ندارین فالوکنین یکی از عکسام رو لایک کنین خواهش میکنم عاشقتونم