شهره سلطانی ٢١ آذر زاد روز شاملو ي بزرگ خجسته باد 🌹  با من رازي بود 
كه به كو گفتم 
با من رازي بود 
كه به چا گفتم 
تو راه دراز 
به أسب سيا گفتم 
بي كس و تنها 
به سنگاي را گفتم 
با راز كهنه 
از را رسيدم 
حرفي نروندم 
حرفي نروندي 
اشكي نشوندم 
اشكي نشوندي 
لبامو بستم 
از چشام خوندي
(گزيده اي از إشعار كوتاه احمد شاملو ) class=
٢١ آذر زاد روز شاملو ي بزرگ خجسته باد 🌹 با من رازي بود كه به كو گفتم با من رازي بود كه به چا گفتم تو راه دراز به أسب سيا گفتم بي كس و تنها به سنگاي را گفتم با راز كهنه از را رسيدم حرفي نروندم حرفي نروندي اشكي نشوندم اشكي نشوندي لبامو بستم از چشام خوندي (گزيده اي از إشعار كوتاه احمد شاملو )ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران