روباهی ک از شدت سرما و گرسنگی پناه ب خانه مرد روستایی آورده و شریک آبگوشتش شده . انسانيت ، مهمان نوازی ، آذري ها ، ترك زبان ها ، یاشاسین👍👌👏ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران