لاله اسکندری خرمشهر-مزار شهداى گمنام،تصوير سفر خرمشهر كه ٤١ هفته قبل با شما به اشتراك گذاشتم وديده نشد.همواره به ميهنم وكسانى كه در را وطن جان فدا كردند احترام ويژه قائلم ودر شش سريال دفاع مقدس ايفاى نقش  كرده ام كه قطعا اتفاقى نبوده... سپاس از همه عزيزانى كه با پيامهاى پر مهرشان يا انتقاد هاى توأم با احترامشان مرا همراهى ميكنند،ولى نكته اى كه باعث نگرانيست اينكه براحتى قضاوت ميكنيم ديگران را،بازيگرى را بخاطر نوع لباسش مينوازيم،ديگرى رابابت زايمانش،....حريم خصوصى احدى را پاس نميداريم.فضا-فضاى مجازيست ولى دنيا بيش از آنكه فكر كنيم حقيقى است وكوچك وعمر ما كوتاه.كمى احترام،ادب وخويشتندارى جاى دورى نميرود.پ ن: عكسهايى نيزاز سفر افغانستان-آذربايجان-كردستان عراق و...،غرض به اشتراك گذاشتن تصاوير است با آنها كه دوست ميدارمشان نه فخر فروشى ونه هيچ چيز ديگر كه هدف من سفر است آسيا و اروپا هم ندارد،،،اگر به سفر ميروم نه با پول بيت المال است ونه باپول شما عزيزان،كسانى كه مرا خوب ميشناسند ميدانند كه قبل از ظهور اينستا گرام ساليانيست كه به سفر ميروم ونمايشگاه عكسى تحت عنوان سفر بايد در سال١٣٨٧و پنج نمايشگاه ديگر با مضمون سفر حاصل اين سالهاست.در پناه آفريدگار class=
خرمشهر-مزار شهداى گمنام،تصوير سفر خرمشهر كه ٤١ هفته قبل با شما به اشتراك گذاشتم وديده نشد.همواره به ميهنم وكسانى كه در را وطن جان فدا كردند احترام ويژه قائلم ودر شش سريال دفاع مقدس ايفاى نقش كرده ام كه قطعا اتفاقى نبوده... سپاس از همه عزيزانى كه با پيامهاى پر مهرشان يا انتقاد هاى توأم با احترامشان مرا همراهى ميكنند،ولى نكته اى كه باعث نگرانيست اينكه براحتى قضاوت ميكنيم ديگران را،بازيگرى را بخاطر نوع لباسش مينوازيم،ديگرى رابابت زايمانش،....حريم خصوصى احدى را پاس نميداريم.فضا-فضاى مجازيست ولى دنيا بيش از آنكه فكر كنيم حقيقى است وكوچك وعمر ما كوتاه.كمى احترام،ادب وخويشتندارى جاى دورى نميرود.پ ن: عكسهايى نيزاز سفر افغانستان-آذربايجان-كردستان عراق و...،غرض به اشتراك گذاشتن تصاوير است با آنها كه دوست ميدارمشان نه فخر فروشى ونه هيچ چيز ديگر كه هدف من سفر است آسيا و اروپا هم ندارد،،،اگر به سفر ميروم نه با پول بيت المال است ونه باپول شما عزيزان،كسانى كه مرا خوب ميشناسند ميدانند كه قبل از ظهور اينستا گرام ساليانيست كه به سفر ميروم ونمايشگاه عكسى تحت عنوان سفر بايد در سال١٣٨٧و پنج نمايشگاه ديگر با مضمون سفر حاصل اين سالهاست.در پناه آفريدگارثبت دیدگاه شما