مژده لواسانی .
چند روز پيش با گلاره ي عزيزم به ديدن مادر شهيدان عبداللهي رفتيم،ستاره جان سرداري هم اومد و جاي نرگس خانوم آبيار نازنين هم خيلي خالي بود...
حاج خانوم يه سفره ي ناهار چيدند كه دل هممون براش رفت...غذاهاي خوشمزه ي ايراني...به قول خودشون سفره ي خونه ي مادربزرگه😍😍😍و من و گلاره كه مدت ها بود پاي همچين سفره ي دلچسب و با صفايي ،راحت و بي دغدغه ننشسته بوديم،چقدر ذوق كرديم و عجب خاطره ي بي نظيري شد...
حاج خانوم،يه گوشه ي بزرگ از قلب منه،هنوز وقتي از خوبي هاي پسراي شهيدش ميگه،گريه بهش امان نميده...و من هر بار فكر ميكنم،ما هنوز و تا هميشه به اين مادران صبور شهدا،چقدر مديونيم...براي سلامتي حاج خانوم كه اين روزا مراحل درمانشون رو ميگذرونند،لطفا دعاي مخصوص كنيد🙏🏻🌹💙
#مادر_شهدا#شهيدان_عبداللهي#دفاع_مقدس#مادران_چشم_براه#
#خونه_ي_مادربزرگه#بركت#عشق#خاطره#
#گلاره_عباسي#مژده_لواساني# class=
. چند روز پيش با گلاره ي عزيزم به ديدن مادر شهيدان عبداللهي رفتيم،ستاره جان سرداري هم اومد و جاي نرگس خانوم آبيار نازنين هم خيلي خالي بود... حاج خانوم يه سفره ي ناهار چيدند كه دل هممون براش رفت...غذاهاي خوشمزه ي ايراني...به قول خودشون سفره ي خونه ي مادربزرگه😍😍😍و من و گلاره كه مدت ها بود پاي همچين سفره ي دلچسب و با صفايي ،راحت و بي دغدغه ننشسته بوديم،چقدر ذوق كرديم و عجب خاطره ي بي نظيري شد... حاج خانوم،يه گوشه ي بزرگ از قلب منه،هنوز وقتي از خوبي هاي پسراي شهيدش ميگه،گريه بهش امان نميده...و من هر بار فكر ميكنم،ما هنوز و تا هميشه به اين مادران صبور شهدا،چقدر مديونيم...براي سلامتي حاج خانوم كه اين روزا مراحل درمانشون رو ميگذرونند،لطفا دعاي مخصوص كنيد🙏🏻🌹💙 #مادر_شهدا#شهيدان_عبداللهي#دفاع_مقدس#مادران_چشم_براه# #خونه_ي_مادربزرگه#بركت#عشق#خاطره# #گلاره_عباسي#مژده_لواساني#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران