. آقاي عزتي،آقاي عزتي تكليف ما رو روشن كنيد!!😅🙈😉 @javadezzati @mahlaghabagheri تكمله:ديشب فيلم آيينه بغل رو ديدم و ياد همين حرفم در برنامه كه هميشه هم به خود جواد عزتي عزيز و مهلقاي نازنينم ميگم افتادم،حقيقتاً جواد عزتي از ماجراي نيمروز تا آيينه بغل در ژانرهاي متفاوت،و بازي هاي متفاوت،درخشان و بي نظيره... آيينه بغل رو ببينيد و از بازي يك جواد عزتي توانا و بي نظير،لذت ببريد🌺🌺🌺 بي صبرانه هم منتظر "لاتاري" و درخشش دوباره ي اين تيم هستم😊🙏🏻 @mohammadhosein.mahdavian @smahmoodrazavi #جواد_عزتي#آيينه_بغل# #ماجراي_نيمروز#تلويزيون# #شبكه_يك# #بوي_عيدي# #نيما_كرمي#مژده_لواساني#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران