مژده لواسانی .
انار بود دلش،
جانش...
بغضش تركيد و
هزار پاره شد.
زني كه روزگاري شبيه من بود...
#مژده_لواساني#
#خون_انار_گردن_پاییز_است#
تكمله:
فقط هشت روز از فصل من باقي مونده،محكم پاييزم رو بغل كردم ...هميشه از خداحافظي و بدرقه و دلتنگي،مي ترسم...#فصل_من#پاييز# class=
. انار بود دلش، جانش... بغضش تركيد و هزار پاره شد. زني كه روزگاري شبيه من بود... #مژده_لواساني# #خون_انار_گردن_پاییز_است# تكمله: فقط هشت روز از فصل من باقي مونده،محكم پاييزم رو بغل كردم ...هميشه از خداحافظي و بدرقه و دلتنگي،مي ترسم...#فصل_من#پاييز#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران