مژده لواسانی .
اگر تا به حال آلبوم كولي كوبي و ذوالجناح و قلندروار را از جناب استاد عماد توحيدي نشنيده ايد كه ضرر كرده ايد! و اگر مثل من اين آلبوم هاي درخشان را شنيده ايد و ردّ موسيقي دكتر توحيدي را تمام اين سالها گرفته ايد،خبر خوب اينكه آلبوم جديد ايشان،با همراهي نوازندگان سرشناس اوكرايني منتشر شد...بشنويد و لذت ببريد👌🏻🙏🏻🌺
آلبوم كنسرت"سرزمين آفتابگردان" عماد توحيدي منتشر شد.
نسخه صوتي كنسرت "سرزمين آفتابگردان"كه در شهر كيف پايتخت اوكراين با همكاري آهنگساز و نوازنده مطرح ايراني عماد توحيدي و نوازندگان شاخص موسيقي اوكراين برگزار شده توسط انتشارات ني داوود منتشر شد.در اين كنسرت عماد توحيدي نوازندگي شماري از سازهاي كوبه اي ايران را بر روي قطعاتي از موسيقي نواحي مختلف اوكراين بر عهده داشته است.عماد توحيدي در مورد اين آلبوم و همنشيني سازهاي كوبه اي ايران با موسيقي نواحي اوكراين گفت:"ساختارهاي ملوديك موسيقي هاي نواحي در سراسر جهان مشابهت زيادي دارند و به شدت متاثر از زبان هر منطقه هستند اما دراين بين سازهاي كوبه اي نقشي فطري و حسي و ذاتي سياح و جهان وطني دارند و قابليت همنشيني با انواع موسيقي را دارا هستند..." #سرزمين_آفتابگردان#عمادتوحيدي#
#اوكراين#كيف#ويتالي_خورنژي#يوري_ياتسنكو#اولگا_رازكولوتكا#سرگي_راديون#سازهاي_كوبه_اي#
.
‏#sunflowerLand#Dom_Zvukozapisi#ukraine#kiev#Концерт_украинской_музыки_и_иранской_перкуссии#Эмад_Тохиди#даф_и_перкуссии#emadtohidi#daf#emad_tohidi#yuri_yatsenk#kobza#vitali_khuronzhyi#tsimbal#olga_rozkolotka#bandura#sergei_radion#sopilka# class=
. اگر تا به حال آلبوم كولي كوبي و ذوالجناح و قلندروار را از جناب استاد عماد توحيدي نشنيده ايد كه ضرر كرده ايد! و اگر مثل من اين آلبوم هاي درخشان را شنيده ايد و ردّ موسيقي دكتر توحيدي را تمام اين سالها گرفته ايد،خبر خوب اينكه آلبوم جديد ايشان،با همراهي نوازندگان سرشناس اوكرايني منتشر شد...بشنويد و لذت ببريد👌🏻🙏🏻🌺 آلبوم كنسرت"سرزمين آفتابگردان" عماد توحيدي منتشر شد. نسخه صوتي كنسرت "سرزمين آفتابگردان"كه در شهر كيف پايتخت اوكراين با همكاري آهنگساز و نوازنده مطرح ايراني عماد توحيدي و نوازندگان شاخص موسيقي اوكراين برگزار شده توسط انتشارات ني داوود منتشر شد.در اين كنسرت عماد توحيدي نوازندگي شماري از سازهاي كوبه اي ايران را بر روي قطعاتي از موسيقي نواحي مختلف اوكراين بر عهده داشته است.عماد توحيدي در مورد اين آلبوم و همنشيني سازهاي كوبه اي ايران با موسيقي نواحي اوكراين گفت:"ساختارهاي ملوديك موسيقي هاي نواحي در سراسر جهان مشابهت زيادي دارند و به شدت متاثر از زبان هر منطقه هستند اما دراين بين سازهاي كوبه اي نقشي فطري و حسي و ذاتي سياح و جهان وطني دارند و قابليت همنشيني با انواع موسيقي را دارا هستند..." #سرزمين_آفتابگردان#عمادتوحيدي# #اوكراين#كيف#ويتالي_خورنژي#يوري_ياتسنكو#اولگا_رازكولوتكا#سرگي_راديون#سازهاي_كوبه_اي# . ‏#sunflowerLand#Dom_Zvukozapisi#ukraine#kiev#Концерт_украинской_музыки_и_иранской_перкуссии#Эмад_Тохиди#даф_и_перкуссии#emadtohidi#daf#emad_tohidi#yuri_yatsenk#kobza#vitali_khuronzhyi#tsimbal#olga_rozkolotka#bandura#sergei_radion#sopilka#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران