المیرا شریفی مقدم ❌
نابود كرديم اين بنده خدا رو!! اول گفتند خودش ابتكار به خرج داده اينطوري اومده توي سالن، بعد گفتند دم در بي دقتي كردند! الان ميگن گرگان باران مي باريده ،سرش حوله بسته، خيس نشه! مگه توي سالن سرپوشيده بارش داشتيم؟ 
چه خبره؟! يه روز نميشه بي حاشيه باشيم؟ 
به بانوان و حجاب هم توهين كرديد!
مربي تيم #كبدي #تايلند ، براي حضور در سالن برگزاري مسابقات بانوان، شبيه زن شد!! class=
❌ نابود كرديم اين بنده خدا رو!! اول گفتند خودش ابتكار به خرج داده اينطوري اومده توي سالن، بعد گفتند دم در بي دقتي كردند! الان ميگن گرگان باران مي باريده ،سرش حوله بسته، خيس نشه! مگه توي سالن سرپوشيده بارش داشتيم؟ چه خبره؟! يه روز نميشه بي حاشيه باشيم؟ به بانوان و حجاب هم توهين كرديد! مربي تيم #كبدي #تايلند ، براي حضور در سالن برگزاري مسابقات بانوان، شبيه زن شد!!ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران