المیرا شریفی مقدم 🌹
قابل توجه علاقه مندان به حرفه گويندگي. 
منتظر ديدارتون هستم. 
جزييات رو در تماس تلفني بپرسيد. 
#ماباهميم class=
🌹 قابل توجه علاقه مندان به حرفه گويندگي. منتظر ديدارتون هستم. جزييات رو در تماس تلفني بپرسيد. #ماباهميمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران