امین زندگانی نامزدهای بهترین بازیگرمرد ملودرام تلویزیونی
هومن برق نورد(پرده نشین)
پژمان بازغی(گذر از رنجها)داریوش ارجمند(ستایش 2)
فرهاد آیئش (پرده نشین)
امین زندگانی (همه چیز آنجاست) class=
نامزدهای بهترین بازیگرمرد ملودرام تلویزیونی هومن برق نورد(پرده نشین) پژمان بازغی(گذر از رنجها)داریوش ارجمند(ستایش 2) فرهاد آیئش (پرده نشین) امین زندگانی (همه چیز آنجاست)ثبت دیدگاه شما