محمدرضا گلزار يادگار ماند، ردپايى پُررنگ
از
ديدارِ 
جنابِ مرادخانى
از سرِ صحنه ى فيلممان
خشكسالى و دروغ
مديريت و تدبير و دانستگى
و
عشق و عشق و عشق 
و مهربانى
ممنون و سپاسگزار class=
يادگار ماند، ردپايى پُررنگ از ديدارِ جنابِ مرادخانى از سرِ صحنه ى فيلممان خشكسالى و دروغ مديريت و تدبير و دانستگى و عشق و عشق و عشق و مهربانى ممنون و سپاسگزارثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران