بهنوش بختیاری لازم دونستم برای دهمین بار پست بذارم و اعلام کنم که به دلایلی این حقیر با سالن زیبایی تیارا هیچ گونه..هیچ گونه همکاری ندارم..ومتاسفانه ظاهرا هنوز داره از عکسها وتصاویر من درین سالن استفاده میشه وحتی به هوادارام که برای دیدن بنده به این سالن رفتن فرمودن که خانم بختیاری طبقه بالا در دفترشون هستن ونمیان..هوادارام ناراحت شدن که فکر نمیکردیم انقدر مغرور باشید..که به پیر..به پیغمبر من اصن اونجا دیگه کار نمیکنم..هشت ماهه..خواهش میکنم از فن پیجها که هر اسمی و عکسی از من برای تبلیغات این سالن دیدن برای پیگرد قانونی به بنده اطلاع بدید..چون ممکنه از اسمم سواستفاده ها بشه..تا جایی که میتونید اطلاع رسانی کنید..که این شبهه ها از بین بره و ما اش نخورده..دهن سوخته نشیم..من جونم برای هوادارم در میره..چه برسه که کسی از شهرستان بیاد و من یک طبقه بخاطرش نیام پایین؟؟خنده داره..ظاهراً گاهی زیادی شخصیت و ابرو داشتن کار دست آدم میده..باید حتما همه چیزو اعلام میکردم که از اخلاق خوشم اینطور سواستفاده نشه..شل وپلتونم عشقولیای گلم. .یاعلی.🌹 class=
لازم دونستم برای دهمین بار پست بذارم و اعلام کنم که به دلایلی این حقیر با سالن زیبایی تیارا هیچ گونه..هیچ گونه همکاری ندارم..ومتاسفانه ظاهرا هنوز داره از عکسها وتصاویر من درین سالن استفاده میشه وحتی به هوادارام که برای دیدن بنده به این سالن رفتن فرمودن که خانم بختیاری طبقه بالا در دفترشون هستن ونمیان..هوادارام ناراحت شدن که فکر نمیکردیم انقدر مغرور باشید..که به پیر..به پیغمبر من اصن اونجا دیگه کار نمیکنم..هشت ماهه..خواهش میکنم از فن پیجها که هر اسمی و عکسی از من برای تبلیغات این سالن دیدن برای پیگرد قانونی به بنده اطلاع بدید..چون ممکنه از اسمم سواستفاده ها بشه..تا جایی که میتونید اطلاع رسانی کنید..که این شبهه ها از بین بره و ما اش نخورده..دهن سوخته نشیم..من جونم برای هوادارم در میره..چه برسه که کسی از شهرستان بیاد و من یک طبقه بخاطرش نیام پایین؟؟خنده داره..ظاهراً گاهی زیادی شخصیت و ابرو داشتن کار دست آدم میده..باید حتما همه چیزو اعلام میکردم که از اخلاق خوشم اینطور سواستفاده نشه..شل وپلتونم عشقولیای گلم. .یاعلی.🌹ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران