سید جوان رضویان به نام حضرت حق ؛
.
تا هست جهان جهل بَدان می ماند
او خلیج فارس را عرب می داند
گر آب رود ز برکه ها بالاتر
یک زشت وزغ ابوعطا می خواند.
.
جانم فداى خليج هميشه فارس 🇮🇷،
.
تنتون سلامت، ايران سربلند، ايرانى سرافراز.
.
ياحق. class=
به نام حضرت حق ؛ . تا هست جهان جهل بَدان می ماند او خلیج فارس را عرب می داند گر آب رود ز برکه ها بالاتر یک زشت وزغ ابوعطا می خواند. . جانم فداى خليج هميشه فارس 🇮🇷، . تنتون سلامت، ايران سربلند، ايرانى سرافراز. . ياحق.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران