داریوش فرضیایی #farziaee.ir#محمد -علیپور#
به بهانه تولد داداش محمدِ گلم
نویسنده باحالِ عموپورنگ که 
قراره فردا به دنیا بیاد 
داداشی تولدت مبارک 
دنیا دیگه مثل تو نداره 
نداره نمیتونه بیاره
"دفترِ برادران علیپور" class=
#farziaee.ir#محمد -علیپور# به بهانه تولد داداش محمدِ گلم نویسنده باحالِ عموپورنگ که قراره فردا به دنیا بیاد داداشی تولدت مبارک دنیا دیگه مثل تو نداره نداره نمیتونه بیاره "دفترِ برادران علیپور"ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران