به نام حضرت حق ؛ . جام جهانی بود،افتاده بودیم تو یه گروه سخت. ‌ گروه مرگ! کل دنیا یه طرف ایران یه طرف.‌ قرعه به نام جوونامون افتاد.‌ گل کاشتند؛ خون دادند...جون دادند 🌹 . ايرانى مرد روزاى سختِ ، ايرانى مرد آزمون هاى دشوارِ، . ما اين بازى رو به آرژانتين واگذار كرديم ولى بارها و بارها اين تصاوير رو با غرور ديديم و به بچه هاى تيم ملى ايران افتخار كرديم . . دم همه شما با انرژى هاى مثبتى كه به سمت تيم ملى كشور عزيزمون ميفرستيد گرم. . چقدر خوبيم ما.... . ياحق. ✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️🇮🇷✌️ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران