سید جوان رضویان به نام حضرت حق ؛
.
گرگى به گله خیره مانده بود ،
گرگى ديگر از او پرسيد :

مگر ما  گرگ ها هم فکر می کنيم؟
.
گفت: .
عاشق بره ای شده ام
نمیدانم آبروی ذاتم را ببرم
یا شکارچی عشقم باشم .
.
تَنتون سلامت ، عزت برقرار ، دلتون شاد، .
ياحق.🌹 class=
به نام حضرت حق ؛ . گرگى به گله خیره مانده بود ، گرگى ديگر از او پرسيد : مگر ما گرگ ها هم فکر می کنيم؟ . گفت: . عاشق بره ای شده ام نمیدانم آبروی ذاتم را ببرم یا شکارچی عشقم باشم . . تَنتون سلامت ، عزت برقرار ، دلتون شاد، . ياحق.🌹ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران