لیلا بلوکات بعضى ياد آورى ها لازم است 
ولى كافى نيست!
در زندگى همه ى ما،
آدم هايى هستند كه،
بايد هزاران بار به يادشان بياورى!
كه كجا بودند بدون شما
به كجا رسيدند در كنار شما 
و چه بى چشم و رويند بعد از شما
#علي_قاضي_نظام
#ليلا_بلوكات class=
بعضى ياد آورى ها لازم است ولى كافى نيست! در زندگى همه ى ما، آدم هايى هستند كه، بايد هزاران بار به يادشان بياورى! كه كجا بودند بدون شما به كجا رسيدند در كنار شما و چه بى چشم و رويند بعد از شما #علي_قاضي_نظام #ليلا_بلوكاتثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران