سحر دولتشاهی #سحر_دولتشاهی نشان بازیگری زن چلچراغ را از #هوشنگ_مرادی_کرمانی دریافت کرد، خانم دولتشاهی در دوران مدرسه شاگرد استاد مرادی کرمانی بودند.
#جشن_چله_چلچراغ 
@chelcheraghmag class=
#سحر_دولتشاهی نشان بازیگری زن چلچراغ را از #هوشنگ_مرادی_کرمانی دریافت کرد، خانم دولتشاهی در دوران مدرسه شاگرد استاد مرادی کرمانی بودند. #جشن_چله_چلچراغ @chelcheraghmagثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران