امیر آقایی به ملكوت خداوند كسي نمي رود، مگر اينكه دو بار زاده شود class=
به ملكوت خداوند كسي نمي رود، مگر اينكه دو بار زاده شودثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران